LYRICS
   
  DO KRAJINY VODOVÝ  
 

Tam na kopci před námi stojí skleněný strom
má v koruně neznámý ale kouzelný plod
a když půjdeš blíž cestou seznámí
se s tebou myš a ta ti ukáže vchod

Jsou to dvířka k dužinám řeknou draka si zkroť
ať smí lásky pružina k tobě vyslat svou loď

Do krajiny vodový ale nesmíš nic chtít
jen se ponoř do vody a klid
Tam v krajině vodový kdo ví jak to tam chodí
tělo krásný lodyh tvoří tvoří tvoří 
a ten se pak vynoří tam kde nejvíc hoří

Tam kde voda hladivá točí milenčin klín
tam kdo se jen zadívá s tím se utrhne stín
toho strhne drát smete hladina

políbí had který v očích má kmín

...

...

Jsou to dvířka kožená řeknou potvoru vař 
než v pupenu složená vyjde průhledná tvář

Do krajiny vodový ale nesmíš nic chtít....

Ráno najdeš v peřinách zívat maličký hrách                     
hrách z krajiny nádobí kde to musíš taky znát
chodit v rytmu třídobým hrncům valčíky hrát                                       

žít v krajině nádobí mít tři nohy tak čau
ZPĚT