LYRICS
   
  MĚSÍČKU!  
 

Měsíčku pojď zpívej si se mnou
(sestup o schod - podám ti stéblo)
Měsíčku!

Měsíčku pojď
Měsíčku stůj chci být tvůj velbloud
jezdec i kůň
prorostlý želvou
Měsíčku můj
prosím tě stůj!

Muž v člunu na řece člun
jsou z jedné usně
když pádlem krájí tvůj dům
zraňují úsměv

...

...

Líh pije světelný syn
než v křoví jíká
hned jí hned říhá své sny
krásné jak dýka

Měsíčku můj
prosím tě stůj!

Měsíčku!
pískám tvé jméno...

ZPĚT