LYRICS
   
  MODRÝ ŽIVOT  
 

Blíží se loď! Kdo je kapitán?
Nevíme proč nás to zajímá
pokud zajímá nás to
Kapitán oči zavírá
líbí se loď starý otvírák

Blíží se loď! Kdo je kapitán?
Blíží se vhod - hodně zajímá
a i líbí se nám moc

...

...

Líbí
hysterickému se historické
Blíží se loď!
Blíží se pískem
Líbí líbí se nám
Líbí líbí se nám

Blíží se vhod! Něco začíná?
Nevíme moc. Jen že míří k nám
a to hlavně se líbí
Kapitán oči zavírá
blíží se loď - nad ní letí pták

ZPĚT