LYRICS
   
  SILNICE  
 

Když dlouhá cesta končí
a nejsou další otázky
silnice se loučí
a pokračuje do dálky

Lítost oči kroutí
v dlani skřípou oblázky
zasyčí to v proutí
a mrknou vlhké odrazky

Silnice se loučí a den končí v kopřivách
na rukou mám broučky
a teplo po nich přebíhá

"Když láska sedlem hází
už cowboy patří do škarpy...."

...

...

Když láska prostě končí
a z patníků má natáčky
dá Nový život kočky
a zmizí za roh zatáčky

Klakson šíji svíjí
když v brzdách jeknou vzpomínky
vyplaší i zmiji
než kopce přejdou v rovinky

Jó na silnici chlap je vždycky nejšťastnější nejšťastnější....
(a pojď!)
Strhni si čepici dej ke rtu raketu natrhni dálnici:
Ke hvězdným atletům

ZPĚT