LYRICS
   
  ŠÍP A KOHOUT  
 

Pojď si jako střelit do tmy tímhle šípem
tam kde kohout letí napříč nočním bytem
zpomalenou rukou zpomaleným lukem
ať stačíme užít jak se točí vzduchem
ať stačíme užít jak se točí vzduchem
ať stačíme užít jak se točí vzduchem

Do ptačího terče vystřelíme s citem  
uprostřed hrot něžný najde srdce skryté   
zpomalenou rukou zpomaleným lasem
zachytnem se střely než pronikne masem

Když pomalu letí (letí) jako vlci věrní šíp a kohout
(letí) nejdřív dlouho spolu ve hvězdách se vrtí
a sám pak každý dolů do rozestlaných krtin
to nekončí smrtí!

...

 

...

Vyhneme se kapkám vyhneme se peří
zasažené zvíře pohledem nás změří
pak už ladným letem proletíme bytem
zpomaleni větrem na atrakci hbité
proletíme bytem
proletíme bytem

Až narazí tělo do blízkého stropu
my proniknem půdou dýchat hvězdnou ropu 
prořízneme dusno kokrhavým hlasem
tohle jsem chtěl zažít něco takhle krásné
tohle jsem chtěl zažít
tohle jsem chtěl zažít

ZPĚT